10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

Nový prístup vo vzdelávacích technológiách

E+ projekt NET predstavuje najnovšie  vyučovacie metódy a didaktické prístupy podporujúce efektívne využívanie IKT vo vzdelávaní.

IKT vzdelávacie  materiály, nástroje a činnosti napomáhajú k rozvíjaniu tvorivosti, kritického myslenia  a projektového vyučovania a smerujú k využívaniu interaktívnych metód  s ohľadom na individualitu študentov.

Ciele projektu

Rozvíjanie spolupráce medzi komunitou, školou, učiteľmi a žiakmi prostredníctvom využívania moderných IKT nástrojov

Podpora vzdelávacieho prostredia cez výukové a aplikované softvéry, elektronické odkazy a vzdelávacie hry

Integrácia IKT nástrojov do rôznych vzdelávacích prostredí

Sprístupnenie najnovších  IKT nástrojov všetkým študentom

Rozvoj zručnosti študentov v oblasti využívania vhodných IKT nástrojov v konkrétnych situáciách

Uistenie sa, že učitelia informatiky používajú  metodické plány, zlepšujú spôsoby hodnotenia, pripravujú vzdelávacie materiály a zdokonaľujú svoje profesionálne zručnosti.

Facebook
INSTAGRAM
TWITTER
LINKEDIN