10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

Nový přístup ve vzdělávacích technologiích

E + projekt NET představuje nejnovější vyučovací metody a didaktické přístupy podporující efektivní využívání ICT ve vzdělávání.

ICT vzdělávací materiály, nástroje a činnosti napomáhají k rozvíjení tvořivosti, kritického myšlení a projektového vyučování a směřují k využívání interaktivních metod s ohledem na individualitu studentů.

Cíle projektu

Rozvíjení spolupráce mezi komunitou, školou, učiteli a žáky prostřednictvím využívání moderních ICT nástrojů;

Podpora vzdělávacího prostředí přes výukové a aplikované softwary, elektronické odkazy a vzdělávací hry;

Integrace ICT nástrojů do různých vzdělávacích prostředí;

Zpřístupnění nejnovějších ICT nástrojů všem studentům;

Rozvoj dovednosti studentů v oblasti využívání vhodných ICT nástrojů v konkrétních situacích;

Ujištění, že učitelé informatiky používají metodické plány, zlepšují způsoby hodnocení, připravují vzdělávací materiály a zdokonalují své profesionální dovednosti.

Facebook
INSTAGRAM
TWITTER
LINKEDIN