10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

ΝΕΤ: Νέες Προσεγγίσεις στις Παιδαγωγικές Τεχνολογίες

Το Ε+ project προωθεί καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους και διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες συνεισφέρουν στην αποτελεσματική χρήση των ICT στην εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικό υλικό ICT, εργαλεία και δραστηριότητες ευνοούν τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και τη βασισμένη σε project μάθηση, καθώς επίσης προωθούν τη χρήση διαδραστικών μεθόδων  για την ποικιλομορφία των μαθητών.

Στόχοι τοι Project

Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ κοινότητας, σχολείου, εκπαιδευτών και μαθητών μέσω της χρήσης ανεπτυγμένων “εργαλείων τεχνολογίας της πληροφορίας” ICT.

Υποστήριξη εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με παιδαγωγικό λογισμικό, ηλεκτρονικές αναφορές, εφαρμογές και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Ενσωμάτωση των ICT σε κάθε εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Πρόσβαση σε κάθε είδους ανεπτυγμένων ICT καθ’ όλη τη ζωή των μαθητών.  

Να δοθεί σε όλους τους μαθητές οι δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το κατάλληλο ICT την κατάλληλη στιγμή και στο κατάλληλο μέρος.

Διασφάλιση ότι οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής χρησιμοποιούν πλάνα μαθήματος, βελτιώνουν τα εργαλεία αξιολόγησης, προετοιμάζουν εκπαιδευτικό υλικό και αυτοβελτιώνεται. 

Facebook
INSTAGRAM
TWITTER
LINKEDIN