10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

Eğitim Teknolojisinde Yeni Yaklaşım

E+ projesi NET, eğitimde BİT’in etkin kullanımını destekleyen yenilikçi öğretim yöntemlerini ve didaktik yaklaşımları teşvik eder.

BİT öğrenme materyalleri, araçları ve eylemleri yaratıcılığı, eleştirel düşünmeyi ve proje tabanlı öğrenmeyi teşvik edebilir ve öğrencilerin çeşitliliği için etkileşimli yöntemlerin kullanımını teşvik edebilir.

Proje hedefleri

Gelişmiş bilgi teknolojisi araçlarını kullanarak toplum, okul, öğretmenler ve öğrenciler arasında işbirliğini geliştirme;

Eğitim yazılımları, elektronik referanslar, uygulama yazılımları ve eğitici oyunlar ile öğrenme ortamlarının desteklenmesi;

Bilgi teknolojisi araçlarını herhangi bir öğrenme ortamına entegre etme;

Her öğrencinin yaşamı boyunca her türlü ileri bilgi teknolojisi araçlarına erişimini sağlama;

Tüm öğrencilere doğru bilgi teknolojisi aracını doğru zamanda ve doğru yerde kullanma becerisi kazandırma

Bilgisayar öğretmenlerinin ders planlarını kullanmalarını, değerlendirme araçlarını geliştirmelerini, eğitim materyalleri hazırlamalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağlama.

Facebook
INSTAGRAM
TWITTER
LINKEDIN