10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

Nowe Podejście w Technologii Edukacyjnej

Projekt Erasmus + NET promuje innowacyjne metody nauczania i podejścia dydaktyczne, które wspierają efektywne wykorzystanie ICT w edukacji.

Materiały do ​​nauki, narzędzia i działania w zakresie ICT są w stanie pobudzać kreatywność, krytyczne myślenie i uczenie się oparte na projektach oraz promować stosowanie interaktywnych metod dla urozmaicenia uczniom nauki

Cele projektu

Zapewnienie dostępu do wszelkiego rodzaju zaawansowanych narzędzi informatycznych używanych przez każdego ucznia;

Zapewnienie wszystkim uczniom możliwości korzystania z właściwego narzędzia informatycznego we właściwym czasie i we właściwym miejscu

Zapewnienie nauczycielom informatyki możliwości ulepszania narzędzi służących do oceniania, przygotowywania materiałów edukacyjnych i doskonalących.

Rozwijanie współpracy między społecznością, szkołą, nauczycielami i uczniami za pomocą zaawansowanych narzędzi informatycznych;

Wspieranie środowisk edukacyjnych za pomocą oprogramowania edukacyjnego, referencji elektronicznych, oprogramowania aplikacyjnego i gier edukacyjnych;

Integracja narzędzi informatycznych w dowolnym środowisku edukacyjnym;

Facebook
INSTAGRAM
TWITTER
LINKEDIN