10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

FOO

Ford Otosan Ortaokulu to turecka szkoła otwarta w roku akademickim 2007-2008. Obejmuje 27 klas, 1 przedszkole, 3 klasy edukacji specjalnej, 1 klasę integracji studentów imigrantów, 3 laboratoria naukowe, 2 klasy projektowania technologii,…

2 klasy sztuk wizualnych, informatyki i muzyki. 792 uczniów (302 Turków, 324 Rzymian, 134 Kurdów i 32 Uchodźców) z 685 uczniami szkół średnich, 27 przedszkolakami, 48 szkołami specjalnymi, 24 Irakijskimi i 8 syryjskimi  uczniami.

Ludzie osiedleni w Kokaeli należą do różnych grup etnicznych i stanowią głównie rodziny o niskich dochodach. 38% potencjału naszych rodziców to Turcy, 41% to Romowie, 17% to Kurdyjczycy, a 4% to Arabowie (Syryjczycy i Iraki). 48 uczniów (27 uczniów z trudnościami w uczeniu się – 21 łagodnych i umiarkowanych upośledzeń umysłowych i fizycznych) otrzymuje kształcenie integracyjne w pełnym wymiarze godzin. 81 uczniów (37 z nich jest na stałe – 44 z nich jest zagrożonych porzuceniem  szkoły).

Read more Close

INSTYTUT TECHNOLOGII I BIZNESU W CZESKICH BUDZIEJOWICACH

Instytut Technologii i Biznesu w Czeskich Budziejowicach, założony w 2006 r., Jest publiczną instytucją szkolnictwa wyższego non-profit z siedzibą w Czeskich Budziejowicach w regionie południowoczeskim.

Stara się on osiągnąć maksymalną współpracę z regionalnymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami.

Jego głównym celem jest realizacja studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla zawodowych programów licencjackich i magisterskich. Profesjonalne programy studiów są wspierane przez współpracę z regionalnymi przedsiębiorcami. Inne priorytety VŠTE obejmują badania stosowane, wdrażanie innowacyjnych technologii i transfer wiedzy do obszarów aktualnych i kluczowych w odniesieniu do potrzeb regionów.

Składa się z dwóch wydziałów: Wydziału Strategii Korporacyjnej (Wydział Ekonomii, Zarządzania, Języków Obcych, Turystyki i Marketingu) oraz Wydziału Technologii (Wydział Transportu i Logistyki, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Mechanicznej, Informatyki i Nauk Przyrodniczych) . Zapewnia nauczanie i praktykę dla około 4, 400 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Read more Close

ZS BENKOVA

Nowoczesna i bezpieczna szkoła skoncentrowana na skupiona na nauczaniu języków i technologiach informacyjnych i komunikacyjnych. Zakladna skola Benkova 34 to szkoła publiczna z prawie 90 nauczycielami i 1000 uczniami. Została założona przez miasto Nitra na Słowacji.

Nasi uczniowie pochodzą z różnych środowisk społecznych. Głównym celem szkoły jest zapewnienie kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym – uczniowie uczą się w naszej szkole przez dziewięć lat (6-15 lat).

Proces wychowawczy jest przeprowadzany we wspólnych klasach, ale także w klasach zaprojektowanych specjalnie dla dzieci o ogólnych zdolnościach intelektualnych. We wspólnych klasach są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Szkoła jest w pełni wyposażona w nowoczesne technologie. Program szkolny opiera się na standardach krajowych, ale koncentrujemy się na rozwoju umiejętności ICT i nauki języków. Oferujemy również różnorodne zajęcia pozalekcyjne – kluby, w których uczniowie spędzają wolny czas po południu. Chcemy, żeby byli bezpieczni.

Read more Close

VITECO

VITECO to włoskie MŚP z siedzibą na Sycylii. Kadrę tworzą profesjonaliści z doświadczeniem inżynieryjnym i administracji biznesowej. Jest dostawcą oprogramowania i e-learningu współpracującym zarówno z klientami krajowymi, jak i partnerami europejskimi w projektach UE.

VITECO jest dostawcą technologii do szkolenia na odległość. Posiada własną platformę e-learningową i solidną wiedzę specjalistyczną na temat otwartych platform edukacyjnych. Jego podstawowa działalność opiera się na kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz tworzeniu internetowych rozwiązań do wspólnego uczenia się i zarządzania treściami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem umiejętności twardych i miękkich. Zapewnia również interaktywne quizy wideo, gry, kreskówki, aplikacje internetowe i mobilne itp.

VITECO jest w pełni zaangażowany również w sieci społecznościowe, blogi i e-learning, który wspiera inicjatywy edukacyjne wielu grup. Prowadzi szkolenia i kursy e-learningowe dla grup bezrobotnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Read more Close

UNIWERSYTET PATRAS

Univesytet Patras (UPAT), założony w 1964 roku, jest trzecim co do wielkości greckim uniwersytetem pod względem kadry akademickiej i liczby studentów. Składa się z 24 wydziałów akademickich, które oferują szeroki zakres studiów licencjackich i podyplomowych oraz prowadzą 112 w pełni wyposażonych laboratoriów i 14 klinik.

Oprócz wyróżniającej się ścieżki kształcenia uniwersytet w Patras osiągnął doskonałość w dziedzinie badań podstawowych i stosowanych. Zdobył międzynarodowe znaczenie i szeroko zakrojone badania w takich obszarach, jak środowisko, zdrowie, biotechnologia, mechanika, elektronika, informatyka i nauka podstawowa. Wiele oddziałów, laboratoriów i klinik zostało wyróżnionych jako centra doskonałości na podstawie oceny międzynarodowej.

Jego wydział inżynierii komputerowej i informatyki (CEID) jest jednym z bardziej aktywnych i znanych wydziałów uniwersytetu. Oferuje ponad 100 studiów licencjackich i ponad 30 podyplomowych, które obejmują wszystkie dziedziny inżynierii komputerowej i informatyki.

Read more Close

Stowarzyszenie ARID

ARID to prywatna organizacja pozarządowa działająca w dziedzinie kształcenia zawodowego. Głównym celem stowarzyszenia jest promocja i przedsiębiorczość poprzez kształcenie ustawiczne.

Organizacja pozarządowa, za pośrednictwem dynamicznego zespołu młodych naukowców, zapewnia kompleksowy pakiet usług odpowiadających potrzebom współczesnych polskich przedsiębiorstw, szczególnie w kwestiach takich jak innowacje i technologia. Stowarzyszenie ARID zidentyfikowało, od początkowych etapów swojej działalności, potrzebę tworzenia powiązań między polską gospodarką a

szerszym rynkiem europejskim i położyło duży nacisk na wykorzystanie potencjału stworzonego przez przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Read more Close
Facebook
INSTAGRAM
TWITTER
LINKEDIN