10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

WEBSTRÁNKA

e- learningové moduly pre učiteľov

STIAHNUŤ

Webové a mobilné aplikácie, vzdelávacie hry

STIAHNUŤ

Digitálna prezentácia učebného plánu implementácie IKT

STIAHNUŤ

Neformálne zahrnutie výsledkov prostredníctvom kľúčových účastníkov projektu

STIAHNUŤ

e-kniha & e-brožúra zameraná na začleňovanie IKT do vzdelávania

WEBSTRÁNKA

Vedecká súťaž medzi študentmi

STIAHNUŤ

Výmena príkladov dobrej praxe

STIAHNUŤ

Pilotné štúdie

WEBSTRÁNKA

e-kurz pre učiteľov

WEBSTRÁNKA

Vzdelávacia hra

Facebook
INSTAGRAM
TWITTER
LINKEDIN