10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΣΤΟ CESKÉ BUDEJOVICE

Καθιερωμένο το 2006, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητας στο Ceské Budejovice είναι ένα μη κερδοσκοπικό δημόσιο ινστιτούτο ανώτατης εκπαίδευσης, τοποθετημένο στο Ceské Budejovice, στη νότια Bohemian περιοχή.

Επιχειρεί να επιτεύξει τη μέγιστη δυνατή συνεργασία με τις τοπικές επιχειρηματικές οντότητες και ινστιτούτα.

Ο πρωταρχικός του σκοπός είναι η υλοποίηση πλήρους και μερικού οραρίου σπουδών για επαγγελματικά bachelor και master προγράμματα σπουδών. Τα επαγγελματικά προγράμματα σπουδών στηρίζονται στην συνεργασία με τοπικούς επιχειρηματίες. Στις προτεραιότητες του VŠTE συμπεριλαμβάνονται η εφαρμοσμένη έρευνα, η υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών καθώς και η μεταφορά γνώσεις σε περιοχές όπου είναι επίκαιρο και κρίσιμο, με βάση της τοπικές ανάγκες.

Αποτελείται από δύο σχολές: τη Σχολή Εταιρικής Στρατηγικής (Τμήμα Οικονομικών, Διοίκησης, Ξένων Γλωσσών, Τουρισμού και Marketing) και τη Σχολή Τεχνολογιών (Τμήμα Μεταφορών και Λογιστικής, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών). Παρέχει εκπαίδευση και πρακτική άσκηση για κατά προσέγγιση 4.400 πλήρους και μερικού ωραρίου φοιτητές. 

Read more Close

FOO

Το Ford Otosan Ortaokulu είναι ένα τουρκικό σχολείο, ιδρυθέν το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Αποτελείται από 27 τάξεις, 1 παιδικό σταθμό, 3 τάξεις ειδικής αγωγής, 1 τάξη ένταξης μεταναστών μαθητών, 3 επιστημονικά εργαστήρια, 2 τάξεις σχεδιασμού τεχνολογιών, 2 τάξεις εικονικών τεχνών…

πληροφορικής και μουσικής. Εμπεριέχει 792 μαθητές (302 Τούρκοι, 324 Ρομά, 134 Κούρδοι και 32 Πρόσφυγες) με 685 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 27 προσχολικής αγωγής, 48 ειδικής αγωγής, 24 Ιρανικούς και 8 Σύριους μαθητές.

Τα άτομα που διαμένουν στο Kokaeli ανήκουν σε διαφορετικά εθνικά σύνολα και είναι κατά το πλείστον οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. 38% των γονέων είναι Τούρκοι, 41% είναι Ρομά, 17% Κούρδοι και 4% είναι Άραβες (Συριακής και Ιρακινής καταγωγής) πολίτες. 48 μαθητές (27 με μαθησιακές δυσκολίες  – 21 ήπιων και μέτριων ψυχικών και σωματικών δυσκολιών) δέχονται πλήρη συμπεριλαμβανόμενη εκπαίδευση . 81 από τους μαθητές (37 μόνιμοι – 44 σε απουσία) κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν ή εγκαταλείπουν το σχολείο.

Read more Close

ZS BENKOVA

Σύγχρονο και Ασφαλές Σχολείο Εστιασμένο στις Σπουδές Γλωσσών, Πληροφορικής και Τεχνολογιών Επικοινωνίας.  Το Zakladna skola Benkova 34 είναι ένα δημόσιο σχολείο με σχεδόν 90 εκπαιδευτικούς και 1000 μαθητές. Είναι εδραιωμένο στη κωμόπολη της Νίτρα, στη Σλοβακία.

Οι μαθητές μας προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα. Ο κύριος στόχος του σχολείου είναι να παρέχει  γενική εκπαίδευση στους μαθητές της πρωτοβάθμιας για 9 χρόνια (ηλικίες 6-15 ετών).

Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες αναπτύσσονται σε κοινές τάξεις αλλά επίσης σε τάξεις σχεδιασμένες ειδικά για γενικά διαλεκτικά χαρίσματα. Υπάρχουν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συμπεριλαμβανόμενα στις κοινές τάξεις.

Το σχολείο είναι πλήρων εξοπλισμένο με σύγχρονες τεχνολογίες. Το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου είναι βασισμένο σε διεθνή στάνταρτ αλλά εστιάζουμε στην ανάπτυξη ICT δεξιοτήτων και την εκμάθηση γλωσσών. Επίσης προσφέρουμε μεγάλη δραστηριότητα εξωσχολικών δραστηριοτήτων – συλλόγους μαθητών για να ξοδεύουν τον ελεύθερο τους χρόνο τα απογεύματα. Θέλουμε να είναι ασφαλείς.

Read more Close

VITECO

VITECO is an Italian SME located in Sicily. Its staff is formed by professionals with engineering and business administration backgrounds. It is a software and e-learning provider working with both national customers and European partners in EU projects.

VITECO is a provider of technologies for long-distance training. It has its own e-learning platform and a solid expertise on open source platforms. Its core business is based on VET and development of web-based solutions for collaborative learning and educational content management with a special focus on issues related to hard and soft skills development. It also provides interactive video quizzes, games, cartoons, web and mobile applications, etc.

VITECO is fully engaged also with social networks, blogs and e learning that supports learning initiatives of wide range groups. It is conducting training and e-learning courses for unemployed and disadvantaged groups of people.

Read more Close

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (UPAT), ιδρυθέν το 1964, αποτελεί το 3ο μεγαλύτερο Ελληνικό Πανεπιστήμιο στα πλαίσια ακαδημαϊκού προσωπικού και πλήθους φοιτητών. Συνίσταται από 24 ακαδημαϊκά τμήματα, τα οποία προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος προπτυχιακών και ερευνητικών μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς επίσης δραστηριοποιούνται 112 εργαστήρια και 14 κλινικές, πλήρως εξοπλισμένα.

Πέρα από τη διακεκριμένη πορεία του στην εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει αριστεύσει στα πεδία της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Έχει λάβει διεθνή προβολή ενώ πραγματοποιεί μεγάλου εύρους έρευνα σε πεδία όπως Περιβάλλον, Υγεία, Βιοτεχνολογία, Μηχανική, Ηλεκτρονική, Πληροφορική και Βασικές Επιστήμες. Ένα υποσύνολο των Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών του έχουν διακριθεί ως Κέντρα Αριστείας, στα πλαίσια διεθνών αξιολογήσεων.

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (CEID) αποτελεί ένα από τα πιο δραστήρια και δημοφιλή τμήματα του Πανεπιστημίου. Προσφέρει πάνω από 100 προπτυχιακά και 30 μεταπτυχιακά μαθήματα τα οποία καλύπτουν όλα τα πεδία της Μηχανικής των Υπολογιστών και της Πληροφορικής.

Read more Close

ARID

Η ARID LACJUM είναι μια ιδιωτική μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται στο φωνητικό εκπαιδευτικό πεδίο. Ο κύριος στόχος του συνεταιρισμού είναι η προαγωγή της επιχειρηματικότητας μέσω της δια βίου μάθησης. Η μη κυβερνητική οργάνωση, μέσω μιας δυναμικής ομάδας νέων ερευνητών παρέχει ένα περιεκτικό…

πακέτο υπηρεσιών απευθυνόμενο στις ανάγκες των σύγχρονων Πολωνικών επιχειρήσεων, ειδικά στα θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας.

Η ARID αναγνώρισε, από τα πρώτα της βήματα, την ανάγκη της διασύνδεσης της πολωνικής οικονομίας και της ευρύτερης Ευρωπαϊκής αγοράς και δίνει έμφαση στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται με την άνοδο των Πολωνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ARID LACJUM προσφέρει ποικιλία υπηρεσιών στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα της Πολωνίας. Έχει επίσης ξεκινήσει να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή σχήματα, μέσω ενός καλά εδραιωμένου δικτύου εξωτερικών συνεργατών, βασισμένο στην έντονη προ δραστηριότητα των ιδρυτών της.

Read more Close
Facebook
INSTAGRAM
TWITTER
LINKEDIN