10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

Moduły e-learningowe dla nauczycieli

Aplikacja internetowa i mobilna, gry edukacyjne

Cyfrowa prezentacja programów nauczania wdrażania ICT

e-Book i e-Broszura na temat integracji ICT w edukacji

Nieformalne uwzględnienie wyników wśród kluczowych interesariuszy

Wymiana najlepszych praktyk

Konkurs naukowy wśród studentów

Badania pilotażowe

e-kurs dla nauczycieli

Gra edukacyjna

Facebook
INSTAGRAM
TWITTER
LINKEDIN